Hiện nay chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất thuộc mỹ phước 4
Chúng tôi cần ưu tiên mua các lô thuộc dự án green river
Mua gấp các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29........................................
Cần ưu tiên mua các lô góc hai mặt tiền đường lớn
Chúng tôi mua giá cao nhất so với thị trường từ 10 tới 15%
Chồng tiền luôn cho khách hàng trong ngày
Hỗ trợ ký công chứng tại khắp các tỉnh trong cả nước
KHÁCH hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào
Khách hàng có đất chưa có nhu cầu sử dụng muốn bán với giá cao
Liên Hệ a Minh 0933319823
email: vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 3