Liên hệ: thuyatlantic, 02223812884, 220 ngô gia tự