0989517903 Chuyên cung cấp pallet nhựa,thùng nhựa,hộp nhựa

Hotline: 0989517903
Email: huyenanphu123@gmail.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt hàng dùng trong công nghiệp,nông nghiệp,thủy hải sản

Pallet nhựa
1.Pallet nhựa đã qua sử dụng
Tình trạng:mới 85-95%
• Kích thước:1100x1100x120mm
• Kích thước:1100x1100x150mm
• Kích thước:1300x1100x120mm
• Kích thước:1200x1000x145mm
• Pallet mặt đá kích thước:1100x1100x150mm
• Kích thước:1200x1000x120mm
• Kích thước:1200x1000x150mm

2.Sóng nhựa,thùng nhựa
Sóng nhựa,thùng nhựa hở,kín:
• Kích thước:610x420x100mm
• Kích thước:610x420x150mm
• Kích thước:610x420x190mm
• Kích thước:610x420x310mm
• Kích thước:610x420x390mm
Sọt nhựa có bánh xe:
• Kích thước:780x500x430mm
• Kích thước:850x630x525mm
• Kích thước:1186x886x668mm

Sóng nhựa,hộp nhựa có quai sắt:
• Hs011-SH:kích thước 715x465x330mm
• Hộp nhựa A2:kích thước:615x382x202mm

3.Hộp nhựa đựng linh kiện

• Hộp nhựa A3 kích thước:378x305x153mm
• Hộp nhựa A4 kích thước:235x150x81mm
• Hộp nhựa A5 kích thước:198x135x90mm
• Hộp nhựa A6 kích thước:238x152x124mm
• Thùng nhựa B2 kích thước:452x272x120mm
• Thùng nhựa B4 kích thước:510x340x162mm
• Thùng nhựa B7 kích thước:370x280x125mm

M
Liên hệ: Đỗ Thanh Huyền, 0989517903, 42/37, Ngõ 67, Đức Giang,Long Biên,HN