0905856672
Liên hệ: Chuquanghuy, 0905856672, 72 74 đường 9a kdc trung sơn - quanghuychu@gmail.com