khu đô thị Nam Vĩnh Hải đang sốt cần bán nhanh mốt số lô Nam Vĩnh Hải
===================================================
LK 03- lô17 diện tích: 102,5 m2----- giá: 13tr/m2--Hướng: Bắc
LK 03- lô 30 diện tích: 102.5 m2-- giá: 13,5 tr/m2--Hướng:Nam
LK 03-lô 42 diện thích: 100m2-- giá 12 tr/m2-- Hướng: Tây Bắc
LK 05-lô 24 diện tích: 100m2-- giá 13.5tr/m2-- Hướng: Đông
LK 07-lô 31 diện tích: 80m2-- giá 13tr/m2-- Hướng: Nam
LK 07- diện tích: 100m2-giá 15tr/m2-- Hướng: Đông
LK 01--- giá : 16tr/m2
Liên hệ: Nguyễn Hoàng Quân, 01222.456.151, vĩnh hòa - nha trang - hoangquan027@gmail.com