AQUACLEAN ACF32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị

Hệ thống xử lý nước thải: • Được dùng cho tất cả các loại nước thải / Giảm COD, BOD và chất rắn lơ lửng, đầu ra.• Giảm thể tích bùn và các hợp chất khó phân hủy.• Làm giảm và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống / Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải.

Ủ phân compost: • Phá vỡ các hợp chất khó phân hủy trong phân compost. Chuyển đổi các chất dinh dưỡng trong các hợp chất này thành các dạng dễ sử dụng hơn.• Rút ngắn thời gian cần thiết để đạt được nhiệt độ ủ.• Giảm thời gian cần để ổn định phân compost / Cải thiện tỷ lệ giảm khối lượng.• Giảm mùi hôi/ Tăng cường các thuộc tính của phân compost như là một chất bổ sung cho đất.

Nước rỉ rác/ Rác thải: Khi sử dụng trên chất thải hữu cơ, giúp làm giảm đáng kể mùi hôi và sự rò rỉ nước rỉ rác quá mức.

Ao hồ ô nhiễm: • Giảm bùn đáy / Giảm dầu, mỡ, chất béo các hợp chất hữu cơ khác.• Làm trong nước, khôi phục cân bằng sinh thái.

Hệ thống Biogas: • Tăng 60% CH4, 40% CO2/ • Tăng sản sinh khí sinh học và sản lượng điện/ • Giảm chi phí bảo trì hệ thống.

Xem toàn bộ sản phẩm vi sinh xử lý môi trường tại đây http://www.blueplanetasia.org
Hotline: Ms Anna 0989.771.530
Liên hệ: Nguyễn Trịnh Diễm An, 0989771530, Lầu 5, Tòa nhà DTC – 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM