Lựa chọn giải thể chi nhánh của công ty hay doanh nghiệp cần thực hiện đúng theo thủ tục và những quy định của cơ quan quản lý về giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

- Hồ sơ giải thể chi nhánh
+ Đăng báo về việc giải thể chi nhánh công ty hoặc doanh nghiệp trong 3 số báo liên tiếp
+ Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhanh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
+ Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
+ Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;
+ Con dấu công ty, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;
+ Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ công ty luật Thiên Mã qua sđt: 0977.523.155
hoặc truy cập: http://luatthienma.com.vn/vi/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
Liên hệ: anh trần minh, 01669474133, Tầng 3 nhà d14/d6 khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội