Đối với trường hợp công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2015 và đã bị mất con dấu thì chúng tôi xin đưa ra một số thông tin sau:
Bước 1. Nộp hồ sơ:
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể chi nhánh

Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo xoá tên chi nhánh gửi các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Luật Thiên Mã
Hotline: 0977.523.155
Website: http://luatthienma.com.vn/vi/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
Địa chỉ: Tầng 3, nhà D14/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.
Liên hệ: anh trần minh, 01669474133, Tầng 3 nhà d14/d6 khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội