Khi thành lập chi nhánh công ty có thể lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc và cần chú ý những đặc điểm riêng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong quá trình hoạt động.

Nếu chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính: thì sẽ tiến hàng kê khai tại trụ sở chính
Nếu chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính
Kê khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh;
Thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và quyết toán tại trụ sở chính;
Đơn vị kế toán là một bộ phận thuộc công ty;
Có thể sử dụng hóa đơn riêng;
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ chuyển dữ liệu, chứng từ về trụ sở chính để kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Luật Thiên Mã
Hotline: 0977.523.155
Địa chỉ: Tầng 3, nhà D14/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: http://luatthienma.com.vn/vi/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
Liên hệ: anh trần minh, 01669474133, Tầng 3 nhà d14/d6 khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội