CÔNG TY XÂY DỰNG CẦN TUYỂN:

1. CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG:

- Tốt nghiệp Đại học xây dựng.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

- Đã làm chỉ huy trưởng công trình ít nhất 02 công trình dân dụng hoặc công nghiệp.2. ĐỐC CÔNG:

Từng làm đốc công, chỉ huy trưởng công trình, tổ chức quản lý trực tiếp công nhân.3. GIÁM SÁT KỸ THUẬT:

- Tốt nghiệp đại học xây dựng.

- Sử dụng tốt autocad.

- Biết lập dự toán.

- Thành thạo vi tính.

Làm việc khu vực Nhà bè - TP.HCM và Đồng Nai.

Liên hệ: TRÂN THIÊN: 0126-7054-088 để phỏng vấn

Liên hệ: TRAN THIEN, 01267054088, Q2, TP HCM
Liên hệ: TRAN THIEN, 01267054088, Q2, TP HCM