Liên hệ: Đức Lễ, 0902127774, 275 Hà Huy Tập, tp.BMT, tỉnh DakLak - le241499607@gmail.com