Nhận ĐÁNH MÁY VI TÍNH (các loại tài liệu, luận văn, đề tài, sách, truyện....).
Chuyên nghiệp – Nhanh – Chính xác
Ưu tiên nhận tài liệu qua gmail và thanh toán qua ATM
Liên hệ: 0962444650 ( Chị như), GMAIL: nhu.nguyen.k3sns@eiu.edu.vn
ĐC: 32/2 Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
QUỲNH NHƯ:0962444650
Liên hệ: Nguyễn Thị Quỳnh Như, 0962444650, Bình hòa, thuận an, binh dương