Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu cần mua các lô đất tại dự án green river city
Chúng tôi mua giá cao nhất thị trường thiện chí mua nhiều vị trí với giá cao
Cần mua các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17………………………………
Mua đất green river
-Mua giá cao hơn với thị trường từ 10 tới 15%
-Mua bất kể các vị trí,mua với số lượng lớn
-thanh toán tiền cho khách hàng trong ngày
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước cho khách hàng
Khách hàng có nhu cầu cần bán đất với giá cao
Liên Hệ a MINH 0933319823
EMAIL vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước