BỘ BÀN ĂN XUẤT KHẨU
MSP: 14751
Số lượng: 16
Kích thước: 80x120 x75

Kho: KHO 2: BÀ RỊA - VX CÓNG BÀ DỤNG( HÙNG VƯƠNG)
4,200,000đ
BỘ BÀN ĂN XUẤT KHẨU
Liên hệ: huyen nguyen, 0948720404, 117/17 huyền trân công chúa.