Thép láp tròn s45c phi 18, phi 20, phi 90, phi 95
Thép tấm scm440 18 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 18 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 20 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 20 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 25 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 25 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 28 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 28 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 30 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 30 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 38 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 38 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 40 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 40 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 45 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 45 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 50 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 50 x 2000 x 6000mm
Thép tấm scm440 60 x 2000 x 6000mm, Thép tấm s50c 60 x 2000 x 6000mm
ống thép hàn đen phi 610, ống thép hàn đen phi 273, ống thép hàn đen phi 168
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm
- Thép tấm SS400, CT3, Q345B
- Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
- Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
- Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G, …
+ ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai