Thép láp tròn trơn phi 30, phi 35, phi 90, phi 95
Thép láp phi 30 scr440, Thép tròn đường kính 56 40x, Thép tròn phi 100 s45c
Thép láp phi 30 scr440, Thép tròn đường kính 60 40x, Thép tròn phi 110 s45c
Thép láp phi 32 scr440, Thép tròn đường kính 68 40x, Thép tròn phi 120 s45c
Thép láp phi 34 scr440, Thép tròn đường kính 75 40x, Thép tròn phi 125 s45c
Thép láp phi 35 scr440, Thép tròn đường kính 85 40x, Thép tròn phi 130 s45c
Thép láp phi 36 scr440, Thép tròn đường kính 90 40x, Thép tròn phi 135 s45c
Thép láp phi 37 scr440, Thép tròn đường kính 95 40x, Thép tròn phi 140 s45c
Thép láp phi 38 scr440, Thép tròn đường kính 315 40x, Thép tròn phi 150 s45c
Thép láp phi 40 scr440, Thép tròn đường kính 325 40x, Thép tròn phi 160 s45c
Thép ống hàn đen, thép ống đúc mạ kẽm, thép ống hàn mạ kẽm
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm
- Thép tấm SS400, CT3, Q345B
- Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
- Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
- Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G, …
+ Thép tròn đặc S45C, ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai