Thép láp tròn s45c phi 75, phi 95, phi 100, phi 125
Thép láp phi 42 s45c, Thép tròn đường kính phi 130 s45c, Thép tròn đặc phi 280 s45c
Thép láp phi 45 s45c, Thép tròn đường kính phi 135 s45c, Thép tròn đặc phi 290 s45c
Thép láp phi 48 s45c, Thép tròn đường kính phi 140 s45c, Thép tròn đặc phi 300 s45c
Thép láp phi 50 s45c, Thép tròn đường kính phi 145 s45c, Thép tròn đặc phi 310 s45c
Thép láp phi 52 s45c, Thép tròn đường kính phi 150 s45c, Thép tròn đặc phi 320 s45c
Thép láp phi 55 s45c, Thép tròn đường kính phi 155 s45c, Thép tròn đặc phi 330 s45c
Thép láp phi 58 s45c, Thép tròn đường kính phi 160 s45c, Thép tròn đặc phi 340 s45c
Thép láp phi 60 s45c, Thép tròn đường kính phi 165 s45c, Thép tròn đặc phi 32 SUJ2
Thép láp phi 65 s45c, Thép tròn đường kính phi 170 s45c, Thép tròn đặc phi 33 sncm439
Thép láp phi 70 s45c, Thép tròn đường kính phi 175 s45c, Thép tròn đặc phi 34 C10
Thép láp phi 72 s45c, Thép tròn đường kính phi 180 s45c, Thép tròn đặc phi 35 C20
Thép ống đúc phi 406, thép ống đúc phi 457, thép ống đúc phi 508
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm
- Thép tấm ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai