Thép láp tròn s45c phi 25, phi 35, phi 90, phi 100
Thép láp phi 16 s45c, Thép tròn đường kính phi 75 s45c, Thép tròn đặc phi 185 s45c
Thép láp phi 18 s45c, Thép tròn đường kính phi 80 s45c, Thép tròn đặc phi 190 s45c
Thép láp phi 20 s45c, Thép tròn đường kính phi 85 s45c, Thép tròn đặc phi 195 s45c
Thép láp phi 22 s45c, Thép tròn đường kính phi 90 s45c, Thép tròn đặc phi 200 s45c
Thép láp phi 25 s45c, Thép tròn đường kính phi 95 s45c, Thép tròn đặc phi 210 s45c
Thép láp phi 28 s45c, Thép tròn đường kính phi 100 s45c, Thép tròn đặc phi 220 s45c
Thép láp phi 30 s45c, Thép tròn đường kính phi 105 s45c, Thép tròn đặc phi 230 s45c
Thép láp phi 32 s45c, Thép tròn đường kính phi 110 s45c, Thép tròn đặc phi 240 s45c
Thép láp phi 35 s45c, Thép tròn đường kính phi 115 s45c, Thép tròn đặc phi 250 s45c
Thép láp phi 38 s45c, Thép tròn đường kính phi 120 s45c, Thép tròn đặc phi 260 s45c
Thép láp phi 40 s45c, Thép tròn đường kính phi 125 s45c, Thép tròn đặc phi 270 s45c
Thép ống đúc phi 273, thép ống đúc phi 325, thép ống đúc phi 355
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm
- Thép tấm ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai