Thép láp tròn s45c phi 80, phi 85, phi 90, phi 95
Thép tròn đường kính phi 27 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 27 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 30 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 30 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 34 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 34 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 40 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 40 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 42 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 42 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 50 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 50 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 52 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 52 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 55 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 55 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 60 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 60 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 65 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 65 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 70 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 70 scm420, 15x, 20x
Thép tròn đường kính phi 73 15x, 20x, scm420, Thép Láp phi 73 scm420, 15x, 20x
Thép ống đúc phi 76, thép ống đúc phi 90, thép ống đúc phi 114
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai