Thép láp s45c phi 60, phi 65, phi 70, phi 75, phi 80
Thép tròn đường kính phi 60 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 220 scm440
Thép tròn đường kính phi 65 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 230 scm440
Thép tròn đường kính phi 70 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 250 scm440
Thép tròn đường kính phi 75 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 260 scm440
Thép tròn đường kính phi 80 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 270 scm440
Thép tròn đường kính phi 85 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 280 scm440
Thép tròn đường kính phi 95 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 290 scm440
Thép tròn đường kính phi 100 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 300 scm440
Thép tròn đường kính phi 105 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 310 scm440
Thép tròn đường kính phi 110 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 320 scm440
Thép tròn đường kính phi 115 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 380 scm440
Thép tròn đường kính phi 120 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 400 scm440
Thép ống đúc phi 42, thép ống đúc phi 48, thép ống đúc phi 60
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai