Thép láp s45c phi 20, phi 25, phi 30, phi 40, phi 50
Thép tròn đường kính phi 25 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 125 scm440
Thép tròn đường kính phi 30 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 130 scm440
Thép tròn đường kính phi 36 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 140 scm440
Thép tròn đường kính phi 38 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 150 scm440
Thép tròn đường kính phi 40 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 160 scm440
Thép tròn đường kính phi 40 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 170 scm440
Thép tròn đường kính phi 42 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 180 scm440
Thép tròn đường kính phi 45 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 190 scm440
Thép tròn đường kính phi 52 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 200 scm440
Thép tròn đường kính phi 55 scm440 ( 40xm), Thép láp đường kính phi 210 scm440
Thép ống đúc phi 21, thép ống đúc phi 27, thép ống đúc phi 34
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm
- Thép tấm SS400, CT3, Q345B
- Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
- Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
- Thép đặc ...
Liên hệ: Mr Hậu, 0919469456, Biên Hòa, Đồng Nai