Công ty thành lập năm 1970 nhà phân phối chẳng hạn như: các thiết bị điều khiển, hệ thống van giám sát mở rộng điện tử, nhiệt độ và độ ẩm Chuyển đổi, chuyển đổi nhiệt độ không khí, chuyển đổi áp lực nhỏ, tiếp sức, chuyển đổi dòng chảy, động cơ điều khiển cửa khẩu, van mở rộng, ghi nhiệt độ, van solenoid, Công tắc áp suất Hsinglu ...
Model:
YTB-1024
YTB-X3035
YTB-X3032
HTB-2236
HTB-4051
LTB-3017
LTB-1821
TCL4009
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp Thiết bị điều khiển Nordson
Model
MELTER,DURABLUE 4 L,
240V, 2H/G, 22KG/HR
DuraBlue 4L Package System
Tank Holding Capacity 3.9 kg
Melt Rate 4.7 kg
1pcs of 8ft Handgun Hose
1pcs of AD41 Handgun
P/N 1030210
SYSTEM,DURABLUE 4,240V,AD41,2.4M
Nordson 1030210
GUN MODULES
NOZZLE,90,SING,.014DIA,BR,PURYEL
P/No.1011014
NOZZLE,90,SING,.014DIA,BR,PURYEL
P/No.1011011
Part: T10A58A8N
Description: NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRNRED
Nordson 1015818
Part: T3B20A8N
Description: NOZZLE, BR, REDPUR,.018DIAX.050
Nordson 322018
Description: NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRNRED
Nordson 1015818
Description: NOZZLE, BR, REDPUR,.018DIAX.050
Nordson 322018
P/N: 1015818 NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRNRED
NOZZLE,90,SING,.020DIA,BR,PURBEI
Nordson 1011020
Liên hệ: minh hoang, 0901390345, 162/19 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM