65.000.000 ₫
Liên hệ: vũ văn tú, 0988356156, 37 nguyễn công hoan - lado14789@gmail.com