LUẬT SƯ- NHÀ ĐẤT
Công ty Luật IAM chuyên nhận hồ sơ dịch vụ nhà đất và giải quyết tranh chấp đất đai:
 Xin phép xây dựng, Hoàn công; Xin cấp mới, Cập nhật, Đổi sổ;
 Hợp thức hóa nhà đất từ giấy tờ kê khai năm 99, số nhà, phạt xây dựng sai phép;v.v..
 Tách thửa, Nhập thửa; Chuyển mục đích sử dụng đất/ Gia hạn thời gian sử dụng đất.
 Khai di sản thừa kế; thủ tục tặng cho, mua bán nhà đất.
 Giải quyết tranh chấp đất đai.
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Luật IAM với thông tin như bên dưới:
 Công ty Luật TNHH IAM
 Địa chỉ: 537 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM
 Hotline: 0983.88.67.69 (Luật sư. Nguyễn Quốc Toản)
 Email: quoctoan189@yahoo.com / minhluat.net@gmail.com
 Website: www.minhluat.net
Liên hệ: Luật sư. Nguyễn Quốc Toản, 0983.88.67.69, 537 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM