Hiện nay chúng tôi đang cần mua gấp các lô đất thuộc dự án green river city
Chúng tôi cần mua gấp các lô đất 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30………………………….
Mua đất dự án green river
-Mua giá cao hơn với thị trường từ 10 tới 15%
-Mua đất đã có sổ
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước
Liên Hệ a MINH 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước