Hiện nay chúng tôi đang cần mua gấp các nền đất thuộc khu 5B dự án green river
Chúng tôi cần mua gấp các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B16…………………..
Chúng tôi mua cao hơn so với thị trường từ 10 tới 15%
Cần đầu tư lớn vào các mặt đường N13,ĐƯỜNG N11,ĐƯỜNG N16,N17…………………………….
Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước
Chồng luôn tiền cho khách hàng
Liên Hệ a MINH 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước