Chúng tôi hiện nay đang cần mua gấp các lô đất thuộc dự án green river city
Chúng tôi mua nhanh với giá cao số lượng lớn
Do nhu cầu cần mua gấp nên chúng tôi mua cao hơn so với thị trường từ 10 tới 15%
Cần mua gấp các nền 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30………………………………….
Đối với các lô góc phù hợp với nhu cầu chúng tôi mua giá cao 5 triệu/m2
Chồng luôn tiền cho khách hàng
Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước cho khách hàng
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước