Cabin còn nguyên vẹn, không mục nát, rỉ sét,...
Liên hệ: Tú Thanh, 0931223455, 139 Đào Sư Tích, Phước Kiểng, Nhà Bè, TPHCM