Khi nền kinh tế thế giới đang trong xu thế toàn cầu hóa, ngôn ngữ trở thành điểm mạnh cho bạn tăng cơ hội lựa chọn nơi làm việc.

Bạn đã sẵn sàng để biến Tiếng Hàn trở thành thế mạnh của mình chưaaaa
Liên hệ: linhatlantic, 01683318738, 220 Ngô Gia Tự - Tiền An - TP. Bắc Ninh, == Cần bán ==