Chúng tôi đang cần mua gấp các lô đất thuộc dự án green river
Cần mua gấp các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30………………………………….
Chúng tôi mua giá cao nhất thị trường mua cao hơn thị trường từ 10 tới 15%
-Ưu tiên các lô góc đẹp vị trí đắc địa hai mặt tiền mua giá cao tới 6 triệu/m2
-Chồng tiền liền cho khách hàng
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước cho khách hàng
Khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng đất muốn bán với giá cao
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước