Chúng tôi hiện nay đang cần gấp các lô đất thuộc khu 5B
Chúng tôi ưu tiên mua tất cả các vị trí đất thuộc khu 5B
Cần mua ngay các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30,LÔ 5B31,LÔ 5B32,LÔ 5B33,LÔ 5B34,LÔ 5B35,LÔ 5B36,LÔ 5B37,LÔ 5B38,LÔ 5B39,LÔ 5B40……………..
Chúng tôi thiện chí mua các lô với giá cao nhất thị trường mua cao hơn từ 10 tới 15%
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước cho khách hàng
-Chồng tiền liền cho khách hàng
-Khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước