Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các lô đất khu đại học việt đức
Chúng tôi mua với giá cao nhất thị trường
Chấp nhận mua cao hơn so với thị trường từ 10 tới 15%
Ưu tiên mua các lô 5C50,LÔ 5C51,LÔ 5C52,LÔ 5C53,LÔ 5C54,LÔ 5C55,LÔ 5C56,LÔ 5C57,LÔ 5C58,LÔ 5C59,LÔ 5C60,LÔ 5C62,LÔ 5C63,LÔ 5C64,LÔ 5C65,LÔ 5C66,LÔ 5C67,LÔ 5C68,LÔ 5C69,LÔ 5C70…………………………………
Cần mua các lô đất đường N1,ĐƯỜNG N2,ĐƯỜNG N3B,ĐƯỜNG N4B,ĐƯỜNG NA5
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước
-Chồng tiền liền cho khách hàng
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước