Liên hệ: Phạm Ngọc, 0903691096, 39 Hoa Cúc, Phú Nhuận