Kính phố em đèn thân cao 1.68 mét.
Chóa 46cm chất liệu đồng + Chân đá.
Được làm thủ công từ những mảnh kính ghép.

Điện Thoại: 0935555680 - Em Trang.
Địa chỉ: Số 89 Đường Bờ Sông Sét, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Nguyen Thuy Trang, 0935555680, Số 89 Đường Bờ Sông Sét, THịnh Liệt, HOàng Mai, Hà Nội.