CỐT THỐNG LONG PHỤNG:
Liên hệ: Phạm Bá Sỹ, 0904110490, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội