Kính phố em đèn tượng hoa Tuylip.
Kích thước: W36 CM H86CM.

Tell: 0935555680 - Em Trang.
Địa Chỉ: Số 89 Sông Sét, THịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Nguyen Thuy Trang, 0935555680, Số 89 Đường Bờ Sông Sét, THịnh Liệt, HOàng Mai, Hà Nội.