Thùy Nhung, SN 1976, ThS-KS Kinh tế, Anh văn C, Trung Văn C, Tin hoc Văn phòng B, Sử dụng thành thạo các Phần mềm Chuyên ngành, Tôi có hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên về: Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Theo Hệ thống QLCL Quốc tế ISO-9001, ISO-14001, ISO-22000, HACCP, GMP, TQM, KPI, 3P, 5S, Kaizen tại Các Tập đoàn, Công ty đa quốc gia. Tôi đã đảm nhiệm qua các vị trí: GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh, GĐ Sản xuất, GĐ Chi nhánh, GĐ Điều hành, GĐ dự án.

Tôi Am hiểu Các Hệ thống VBPL, Các Bộ Luật hiện hành của Chính phủ VN. Tôi có nhiều mối quan hệ tốt với các Cơ quan Nhà nước, và Các Doanh nghiệp trong ngoài nước.
"QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CON NGƯỜI KHOA HỌC HIỆU QUẢ".

Tìm việc Setup - Tái cấu trức Tổ chức Doanh nghiệp Hoặc Công việc QLNS, QLSX, QLKD, Quản lý Chất lượng Sản phẩm, QA/QS/QC. Thanks Quý vị Đọc tin./.
Liên hệ: Nguyễn Thị Thùy Nhung, 0965142589, 42/13 Đường Số 5, P.BHHA, Q.Bình Tân, TP.HCM. Hotline: 0972.221.834 - 0965.142.589 - ThS.Thùy Nhung