Thứ 2 đầu tuần cùng Atlantic lên dây cót tinh thần cho một tuần mới học tập thật hiệu quả với Lịch Khai Giảng tuần 9 các bạn nhé
Atlantic liên tục tuyển sinh và khai giảng các khóa học:
#�CHƯƠNG_TRÌNH_ĐÀO_TẠO_TẠI_ATLANTIC�
ANH VĂN THIẾU NHI 3-5 TUỔI
ANH VĂN THIẾU NHI 6-11 TUỔI
ANH VĂN THIẾU NIÊN 12-15 TUỔI
ANH VĂN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT
TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỔNG QUÁT
Liên hệ: linhatlantic, 0972834566, Bắc Ninh, Việt Nam