NGOẠI NGỮ ATLANTIC THÔNG BÁO:
Khai Giảng lớp Tiếng Hàn - sơ cấp 1
Lịch học :3-5-7
⏰Thời gian : từ 19h30 - 21h30
Liên hệ: linhatlantic, 0972834566, Bắc Ninh, Việt Nam