Chúng tôi đang cần mua các lô đất thuộc dự án truognwf đại học thủ dâu một
Chúng tôi có nhu cầu gấp cần mua các lô 5c16,lô 5C17,LÔ 5C18,LÔ 5C19,LÔ 5C20,LÔ 5C21,LÔ 5C22,LÔ 5C23,LÔ 5C24,LÔ 5C25,LÔ 5C26,LÔ 5C27,LÔ 5C28,LÔ 5C29,LÔ 5C30,LÔ 5C31,LÔ 5C2,LÔ 5C33,LÔ 5C34,LÔ 5C35,LÔ 5C36,LÔ 5C37,LÔ 5C38,LÔ 5C39,LÔ 5C40………
Chúng tôi mua đất dự án trường đại học thủ dầu một
-Mua giá cao nhất thị trường cao hơn 10%
-Chồng tiền luôn trong ngày cho khách hàng
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước cho khách hàng
-Khách hàng ko phải trả bất kỳ chi phí gì them
Liên Hệ A Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4