Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu mua đất tại dự án college town
Chúng tôi cần mua các lô 5C15,LÔ 5C16,LÔ 5C17,LÔ 5C18,LÔ 5C19,LÔ 5C20,LÔ 5C21,LÔ 5C22,LÔ 5C23,LÔ 5C24,LÔ 5C25,LÔ 5C26,LÔ 5C27,LÔ 5C28,LÔ 5C29,LÔ 5C30,LÔ 5C32,LÔ 5C33,LÔ 5C34,LÔ 5C35,LÔ 5C36,LÔ 5C37,LÔ 5C38,LÔ 5C39,LÔ 5C40………………….
Chúng tôi cần mua số lượng lớn các nền đất tại dự án college town
Mua đất dự án
-Chồng tiền liền trong ngày cho khách hàng
-Hỗ trợ kí công chứng khắp các tỉnh trong cả nước
-Hỗ trợ đặt cọc tại nhà khách hàng
-Khách hàng không phải trả them bất kì chi phí gì thÊM
Liên hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4