Hội thảo: “KỸ NĂNG THIẾT KẾ KỲ VỌNG
Cho trẻ khiếm thính theo từng độ tuổi – Vượt thách thức Thành công”

Liên hệ: NGUYỄN DUNG, 0941110151, 126A Cao Xanh, Quảng Ninh