Công ty CP XD HOÀNG KIẾN GIA
Địa chỉ Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Vị trí Cai Quản Đội Xây Dựng
Số lượng 1
Thời gian Toàn Thời Gian


Cty CP XD Hoàng Kiến Gia

Đc: Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng

Tuyển 1 người cai quản Xây dựng

Yêu cầu : Có đội thợ đang hoạt động , làm các công trình

Lương thỏa thuận

Liên hệ : 0949815670
Liên hệ: Cty CP XD Hoàng Kiến Gia, 0949815670, Quận 6, TP Hồ Chí Minh