Chúng tôi hiện nay đang cần mua gấp số lượng lớn các nền đất thuộc dự án ngũ tượng khải hoàn mỹ phước 4
Chúng tôi mua với giá cao tất cả các vị trí từ xấu đến đẹp
Cần mua ngay các lô 5C50,LÔ 5C51,LÔ 5C2,LÔ 5C53,LÔ 5C54,LÔ 5C55,LÔ 5C56,LÔ 5C57,LÔ 5C58,LÔ 5C59,LÔ 5C60,LÔ 5C61,LÔ 5C62,LÔ 5C63,LÔ 5C64,LÔ 5C65,LÔ 5C66,LÔ 5C67,LÔ 5C68,LÔ 5C69,LÔ 5C70……………….
Mua đất dự án ngũ tượng khải hoàn
-Mua giá cao hơn so với thị trường từ 10 tới 15%
-Chồng tiền liền trong ngày cho khách hàng
-Hỗ trợ kí công chứng khắp cả nước cho khách hàng
-Hỗ trợ đặt cọc tại nhà chủ đất
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước