Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất tại dự án college town
Chúng tôi cần mua với số lượng lớn từ 20 tới 30 nền đất
Mua ngay các nền 5c15,lô 5C16,LÔ 5C17,LÔ 5C18,LÔ 5C19,LÔ 5C20,LÔ 5C21,LÔ 5C22,LÔ 5C23,LÔ 5C24,LÔ 5C25,LÔ 5C26,LÔ 5C27,LÔ 5C28,LÔ 5C29,LÔ 5C30,LÔ 5C31,LÔ 5C32………………………….
Mua đất dự án college town
Mua giá cao nhất thị trường từ 10 tới 15%
-Chồng tiền luôn trong ngày cho khách hàng
-Hỗ trợ kí công chứng khắp cả nước
-Khách hàng không phải trả them bất kì chi phí gì thêm
Liên hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com

Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4