Chúng tôi đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất thuộc khu 5B dự án green river
KHU dự án green river nằm ngay mỹ phước 4 vị trí đẹp nên khách hàng của chúng tôi có nhu cầu lớn cần mua gấp
Chúng tôi có nhu cầu cần mua ngay các lô như 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30,LÔ 5B31,LÔ 5B32,LÔ 5B33,LÔ 5B34,LÔ 5B35,LÔ 5B36,LÔ 5B37,LÔ 5B38,LÔ 5B39,LÔ 5B40,LÔ 5B41…………..
Mua đất dự án green river
-Mua giá cao nhất thị trường mua hơn thị trường từ 10 tới 15%
-Mua nhanh thanh toán nhanh trong ngày cho khách hàng
-Khách hàng không phải trả thêm bất kì chi phí nào
-Hỗ trợ kí công chứng khắp cả nước cho khách hàng
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4