Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất thuộc khu mỹ phước 4
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến dự án college town
Chúng tôi cần mua gấp các lô 5C17,LÔ 5C18,LÔ 5C19,LÔ 5C20,LÔ 5C21,LÔ 5C22,LÔ 5C23,LÔ 5C24,LÔ 5C25,LÔ 5C26,LÔ 5C27,LÔ 5C28,LÔ 5C29,LÔ 5C30,LÔ 5C31………………………………
Chúng tôi có nhu cầu lớn mua từ 20 tới 30 nền đất thuộc dự án college town
-Mua nhanh chồng tiền ngay trong ngày
-Mua giá cao nhất thị trường từ 5 tới 8 triệu/m2
-Hỗ trợ ký công chứng trên khắp cả nước
-Khach hàng không phải trả thêm bất kì chi phí nào
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: VŨ NGỌC MINH, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4