Chúng tôi đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất tại dự án green river city
Chúng tôi có nhu cầu rất cần nên chấp nhận mua với giá cao nhất thị trường chồng tiền luôn trong ngày cho khách hàng
Cần mua các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30,LÔ 5B31……………………..
Mua đất dự án green river
-Mua giá cao 7 triệu/m2
-Chồng tiền liền cho khách hàng
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: VŨ NGỌC MINH, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4