Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất tại dự án ngũ tượng khải hoàn mỹ phước 4
Chúng tôi cần mua gấp nên chấp nhận mua giá cao hơn so với thị trường và chồng tiền liền trong ngày
Cần mua gấp các lô 5C50,LÔ 5C51,LÔ 5C52,LÔ 5C53,LÔ 5C54,LÔ 5C55,LÔ 5C56,LÔ 5C57,LÔ 5C58,LÔ 5C59,LÔ 5C60,LÔ 5C61,LÔ 5C62,LÔ 5C63,LÔ 5C64,LÔ 5C65,LÔ 5C66,LÔ 5C67,LÔ 5C68,LÔ 5C69,LÔ 5C70………………..
Chúng tôi mua số lượng lớn từ 20 tới 30 nền đất
Mua bất kể vị trí từ xấu cho tới các vị trí đẹp lô góc hai mặt tiền
-Chồng tiền liền trong ngày cho khách hàng
-Hỗ trợ ký công chứng khắp cả nước
-Khách hàng không phải trả thêm bất kì chi phí nào
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4