Liên hệ: Từ Thị Tuyết Trinh, 0985868673, 04 Tiểu la, Phường Hòa Cường bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng